dream
define
redefined
Rewolucyjne przemodelowanie
standardów w życiu zawodowym i prywatnym
Szkolenia Redefined mają na celu rewolucjonizowanie sposobu, w jaki ludzie myślą o pracy i rozwoju osobistym. Uczestnicy doświadczają transformacji, otwierając nowe możliwości i przedefiniowując swoją drogę do sukcesu i spełnienia.

Poznaj ofertę szkoleniową

01 nasza oferta

Szkolenie z Metodyki OKR

Metodyka OKR to skuteczne narzędzie zarządzania celami, które pozwala organizacjom skupić się na priorytetach, wyznaczyć ambitne cele oraz śledzić postępy w ich realizacji za pomocą konkretnych wskaźników sukcesu. OKR umożliwiają transparentne określenie celów oraz Kluczowych Wyników.

02 nasza oferta

Strategia Employer Branding

Employer Branding to proces budowania i promowania wizerunku pracodawcy, który przyciąga, angażuje i utrzymuje najlepszych pracowników w organizacji. Jest to kompleksowy zestaw działań mających na celu stworzenie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku firmy jako miejsca pracy.

03 nasza oferta

Strategia Zarządzania Zmianą

Metodyka OKR to skuteczne narzędzie zarządzania celami, które pozwala organizacjom skupić się na priorytetach, wyznaczyć ambitne cele oraz śledzić postępy w ich realizacji za pomocą konkretnych wskaźników sukcesu. OKR umożliwiają transparentne określenie celów oraz Kluczowych Wyników.

Co obejmuje szkolenie?

Teoria i fundamenty OKR
Szczegółowe omówienie metodyki OKR, jej historii oraz podstawowych założeń. Wyjaśnienie różnicy między celami a Kluczowymi Wynikami.

Proces wdrażania OKR
Krok po kroku przewodnik po procesie wdrażania OKR w organizacji. Praktyczne wskazówki dotyczące wyboru odpowiednich celów i Kluczowych Wyników.

Narzędzia i praktyki
Zapoznanie uczestników z narzędziami wspierającymi proces OKR. Omówienie praktyk, które mogą być stosowane przy wdrażaniu i monitorowaniu OKR.

Studia przypadków i praktyczne ćwiczenia
Analiza przypadków praktycznych z różnych branż. Praktyczne ćwiczenia pozwalające na stosowanie metodyki OKR w realnych sytuacjach.

Kluczowe umiejętności
Rozwój umiejętności zarządzania celami i śledzenia postępów. Doskonalenie komunikacji i współpracy w zespole w kontekście realizacji OKR.

Wsparcie po szkoleniu
Dostęp do materiałów szkoleniowych i narzędzi wspierających proces wdrażania OKR. Możliwość konsultacji i wsparcia ze strony naszych ekspertów po zakończeniu szkolenia.

Dlaczego warto skorzystać z naszego szkolenia z OKR?

Doświadczeni trenerzy z praktycznym doświadczeniem w wdrażaniu OKR.
Indywidualne podejście do potrzeb
i wyzwań uczestników.
Praktyczne narzędzia i wskazówki, które można natychmiast zastosować w organizacji.
Możliwość wymiany doświadczeń z innymi profesjonalistami.
Dowiedz się więcej!
Skontaktuj się z nami.

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszym szkoleniu z metodyki OKR i dołącz do grona organizacji, które osiągają wyjątkowe rezultaty dzięki tej skutecznej metodzie zarządzania celami.

Elementy strategii Employer Branding

Analiza Wizerunku Pracodawcy
Badanie percepcji pracodawcy wewnętrznej 
i zewnętrznej. Ocena aktualnego stanu i identyfikacja obszarów wymagających poprawy.

Określenie Wartości i Kultury Organizacyjnej
Definiowanie wartości, misji i celów organizacji. Wypracowanie spójnej kultury organizacyjnej 
i wartości, które są komunikowane zarówno 
 wewnętrznie, jak i na zewnątrz.

Tworzenie Unikalnego Wizerunku Pracodawcy
Opracowanie unikatowej narracji i wizji pracodawcy. Budowanie wizerunku firmy jako atrakcyjnego miejsca pracy dla potencjalnych kandydatów.

Komunikacja i Promocja
Opracowanie skutecznych strategii komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.Wykorzystanie różnych kanałów komunikacji, takich jak media społecznościowe, strona internetowa firmy, wydarzenia branżowe itp.

Zaangażowanie Pracowników
Włączenie pracowników do procesu budowania wizerunku pracodawcy. Stworzenie programów angażujących i motywujących, które wzmacniają lojalność pracowników.

Dlaczego warto wdrażać Strategię Employer Branding?

Lepszy Pozyskiwanie Talentów
Pracownicy zauważające pozytywny wizerunek firmy są bardziej skłonni aplikować i przystępować do procesu rekrutacyjnego.

Zatrzymywanie Najlepszych Pracowników 
Silny wizerunek pracodawcy przyczynia się do zwiększenia retencji pracowników i zmniejszenia rotacji kadry.

Poprawa Produktów i Usług 
Organizacje z silnym wizerunkiem pracodawcy przyciągają kreatywne i zaangażowane talenty, 
co może prowadzić do innowacyjności i poprawy produktów/usług.

Konkurencyjność na Rynku Pracy
Employer Branding stawia firmę w lepszej pozycji na rynku pracy, zwłaszcza wśród konkurentów 
o podobnym profilu działalności.

Dowiedz się więcej!
Skontaktuj się z nami.

Wdrożenie strategii Employer Branding to inwestycja 
w przyszłość organizacji, która przynosi widoczne korzyści zarówno w kontekście zatrudnienia, jak i wizerunku firmy. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach w zakresie Employer Branding i zaplanować skuteczną strategię dla Twojej organizacji.

Elementy Strategii Zarządzania Zmianą

Analiza Sytuacji i Potrzeb Zmiany
Ocena aktualnej sytuacji organizacyjnej 
i identyfikacja obszarów wymagających zmian. Określenie przyczyn i celów planowanych zmian.

Zarządzanie Odpornością na Zmiany
Rozpoznawanie i zarządzanie oporem wobec zmian. Tworzenie środowiska organizacyjnego, które sprzyja adaptacji i elastyczności.

Wsparcie i Szkolenia
Zapewnienie wsparcia i szkoleń dla pracowników 
w zakresie nowych procesów, narzędzi i metod pracy. Budowanie kompetencji niezbędnych 
do skutecznego radzenia sobie ze zmianami.

Planowanie i Wdrażanie Zmian
Opracowanie klarownego planu zmian, obejmującego cele, harmonogram, odpowiedzialności i zasoby.
Skuteczne wdrożenie zmian, uwzględniające zarówno aspekty techniczne, jak i ludzkie.

Komunikacja i Współpraca
Opracowanie skutecznych strategii komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej dotyczącej zmian. Współpraca z interesariuszami i zespołami projektowymi w celu uzyskania wsparcia 
i zaangażowania w proces zmiany.

Dlaczego warto wdrażać Strategię Zarządzania Zmianą?


Zwiększenie Efektywności Organizacji
Skuteczne zarządzanie zmianą pozwala organizacji dostosować się do zmieniającego się otoczenia biznesowego i osiągnąć lepsze wyniki.

Zachowanie Konkurencyjności
Organizacje, które potrafią efektywnie zarządzać zmianą, są bardziej elastyczne i mogą lepiej reagować na zmieniające się warunki rynkowe.

Motywacja i Zaangażowanie Pracowników
Transparentne zarządzanie zmianą i uwzględnienie opinii pracowników przyczynia się do zwiększenia zaangażowania i motywacji wobec zmian.

Redukcja Ryzyka
Skoordynowane zarządzanie zmianą pomaga zmniejszyć ryzyko niepowodzeń i oporu wobec zmian, co zwiększa szanse na sukces.

Dowiedz się więcej!
Skontaktuj się z nami.

Wdrożenie strategii zarządzania zmianą to kluczowy 
krok w procesie adaptacji organizacji do zmieniających 
się warunków biznesowych. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o naszych usługach w zakresie zarządzania zmianą i zaplanować skuteczną strategię 
dla Twojej organizacji.

Misja Redefined polega na inspiracji do zmiany, wzrostu i osiągania wyższych celów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Redefined to symbol nowego znaczenia i możliwości w życiu każdego uczestnika czy w życiu organizacji.
Połączeni dla
Twojego sukcesu.
Z nami osiągniesz więcej.
W naszym zespole łączymy siły, doświadczenie 
i kreatywność, aby zapewnić Ci nie tylko rozwiązania, ale prawdziwe rezultaty. “Połączeni 
dla Twojego sukcesu” to więcej niż hasło – 
to nasza filozofia. Z nami osiągniesz więcej, 
bo Twój sukces jest naszym celem.

Poznaj ofertę szkoleniową

Wychodzę z założenia, że klient ma potencjał 
i posiada zasoby, żeby osiągać cele i zapewnić organizacji rozwój. Nie ma problemów nie 
do rozwiązania. Są natomiast źle zdefiniowane problemy, na które nawet najlepsze rozwiązania, 
nie przyniosą zamierzonych efektów.

Agata Rutkowska
Psychoterapeutka, Trenerka, Coacherka
W pracy łączę różne światy: głównie zarządzam swoimi dwoma firmami oferującymi usługi edukacyjne jak również współpracuję z firmami
z różnych branż o obszarach, trenerstwa,
coachingu indywidualnego i doradztwa.

Martyna Broda
Trenerka biznesu, Wykładowczyni
Sukces to mieć co się chce, a szczęście to chcieć 
co się ma. Sukces ma sens pod jednym warunkiem. Gdy już cele są osiągnięte, to ważne by zachować równowagę między dążeniem do kolejnych sukcesów a docenianiem tego, co już się posiada. 
I o tym nie zapominamy na naszych szkoleniach.

Krzysztof Pękala
Niezależny Konsultant
Jestem praktykiem biznesu – Ekspertem HR. Od lat w codziennej pracy z ludźmi wykorzystuję zasady coachingu i mentoringu. Wspieram dyrektorów, menedżerów, specjalistów i inżynierów współpracując z nimi i doradzając. Cokolwiek robię, zawsze będzie to na najwyższym poziomie.

Monika Majewska
Coacherka, Mentorka